Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnance > Zaměstnání pro zdravotně postižené

Zaměstnání pro zdravotně postižené

Když ambice překonají handicap

Naše firemní filosofie vede a inspiruje kariérní konzultanty Work Service. Pro všechny naše zaměstnance je přístupnost a otevřenost vůči všem lidem klíčovou hodnotou. Řídíme se tezí, že si každý zaslouží zaměstnání odrážející jeho dovednosti, zkušenosti a ambice, bez ohledu na jakékoli zdravotně postižení. Úzce spolupracujeme s 2200 partnery, kteří představují vedoucí společnosti ve střední Evropě. Společně hledáme zaměstnání pro pracovníky, jejichž ambice jsou větší než jejich postižení.

Financování pracovních veletrhů a jiných akcí, stejně jako ovlivňování a vzdělávání handicapovaných s úspěchem přesvědčilo stovky zaměstnavatelů, že handicapovaní pracovníci jsou loajálnější, motivovanější a spolehlivější než jejich zdravé protějšky. Stabilita, produktivita a talent těchto pracovníků zcela kompenzují jejich postižení. Naše praktická zkušenost s úspěšným umístěním tisíců zdravotně postižených zaměstnanců ve velkém množství odvětví je přesvědčivým argumentem, že investice do vylepšení infrastruktury a nutnost dodržovat rozličná pracovní omezení, kterými se řídí zaměstnávání postižených, se brzy vyplatí.

Work Service spojuje Vaše potřeby s potřebami zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatelům nabízíme následující služby, pro překonání překážek při zaměstnávání zdravotně postižených osob:

  • Návštěva provozovny, posouzení zázemí a doporučení pro splnění stavebních předpisů;
  • Podpora personálního oddělení prostřednictvím převzetí komplikovaných formalit doprovázejících zaměstnávání zdravotně postižených, včetně mezd a personálního managementu;
  • Konzultace pracovních předpisů, podpůrných programů a dalších výhod, plynoucích ze zaměstnávání zdravotně postižených.

 

Výhody pro Vás, coby zaměstnance:

  • Výběr z tisíců zaměstnání z široké škály oblastí, které poskytují přístup a příležitosti pro zdravotně postižené osoby;  
  • Poradenství a pomoc při plnění veškerých právních náležitostí; včetně smlouvy atd. Naši odborníci na zaměstnání zdravotně postižených Vám pomohou najít optimální finanční řešení;
  • Flexibilita, sami rozhodujete, kdy budete pracovat. V týdnu, o víkendech, ráno nebo večer;
  • Zaškolení a příprava pro každou pozici;
  • Stálý příjem.

 

Kontaktujte personální konzultanty Work Service, společně odstraníme překážky, kterým čelíte při hledání smysluplného zaměstnání.

nahoru

Dosažení důchodového věku je ideálním obdobím pro hledání nového profesního směru. Časová flexibilita dovoluje přijmout výzvy ve známých i nových pracovních oblastech. Naše nabídka dočasného zaměstnání Vám dává svobodu, kterou si zasloužíte, a finanční stabilitu, která Vám umožní využít podzim života naplno. více

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×