Relacje inwestorskie
> Domovská stránka > Pro Zaměstnance > Co je dobré vědět > Poznejte své silné stránky

Poznejte své silné stránky

 

Personální konzultanti Work Service pracují s více než 100.000 uchazeči o zaměstnání ročně. Pomáhají jim rozvinout jejich dovednosti a najít smysluplné zaměstnání. Pracují s lidmi z různých společenských vrstev včetně studentů, čerstvých absolventů, seniorů a zkušených profesionálů a hledajících nové kariérní možnosti.

Dříve, než začnete hledat práci, musíte vědět, co nabízíte! Tuto příručku jsme vytvořili proto, aby Vám pomohla najít Vaše silné stránky – ty, které Vás odlišují od ostatních uchazečů o zaměstnání a učiní Vás jedinečnými v očích potenciálního zaměstnavatele. Následující cvičení Vám pomohou najít Vaše silné stránky a rozvinout Váš potenciál tak, abyste mohli realizovat své profesní cíle. Začněme!

Jaké jsou mé schopnosti?

Přesné a objektivní posouzení silných stránek je náročným uměním. Před tím, než se zaměříte na hledání zaměstnání a přichystáte si působivý životopis, potřebujete vědět, co přesně můžete potenciálnímu zaměstnavateli nabídnout a do jaké míry se to shoduje s Vašimi profesními cíli. V opačném případě můžete poslat desítky žádostí, které podceňují Vaši kvalifikaci a kompetence. Plýtváte Vaším časem i časem náborových pracovníků a kýžený výsledek se nedostaví. To může být velmi demotivující a frustrující. Proto je nutné si uvědomit, jaké dovednosti máte a do jaké míry jsou rozvinuty.

Podívejme se na typický příklad. Naše hypotetické zaměstnání vyžaduje výbornou mluvenou a psanou angličtinu. Místo, abyste využili on-line testu zdarma nebo stupně, kterého jste skutečně dosáhli při jazykovém vzdělávání, sebejistě prohlašujete, že tomuto požadavku vyhovujete. Představte si své překvapení, když náborový pracovník během pohovoru náhle přejde do angličtiny. Budete schopni pokračovat v konverzaci na úrovni, kterou jste uvedli ve svém životopise? Pokud ne, okamžitě ztrácíte důvěryhodnost a pravděpodobně i šanci zaměstnání získat. Kdybyste snad při pohovoru nepodstoupili jazykový test a zaměstnání získali, Vaše jazykové schopnosti nakonec stejně budou podrobeny zkoušce. Co se stane, když Vás nadřízený požádá, abyste se účastnili jednání se zahraničními klienty v angličtině, a Vaše jazykové schopnosti nebudou dostačující? Váš zaměstnavatel zjistí, že jste mu poskytli zavádějící informace a zneužili jeho důvěry. Společnost kvůli Vám také může přijít o zakázku! V motivačním dopise můžete upřímně přiznat tento nedostatek a také nastínit způsob, jak se s ním hodláte vypořádat. Například: „V současné době má schopnost komunikovat v anglickém jazyce neodpovídá dovednosti čtení a porozumění. Jsem si jist, že mi mé vlohy pro studium jazyka a pokročilý kurz, který navštěvuji, umožní dosáhnout požadované úrovně během tří měsíců.” Můžete také podcenit Vaši skutečnou jazykovou úroveň a snížit tak šanci na pohovor a získání zaměstnání. Ponaučte se, využijte test a skutečné výsledky spolu s plány na zlepšení uveďte ve své žádosti.

Je důležité, abyste své schopnosti posuzovali výhradně na základě faktů a ne osobních dojmů. Existuje mnoho on-line i jiných testů, které objektivně měří dovednosti v celé řadě oblastí. Tyto zahrnují jazyky, technické znalosti a další důležité oblasti, ale také těžko měřitelné kategorie jako kreativita, týmová práce, nezávislost, intrapersonální dovednosti a podobně. Tyto psychotesty mohou odhalit, že byste raději pracovali v týmu než samostatně. Poté se můžete zaměřit na zaměstnání, která budou odpovídat jak Vašim dovednostem, tak osobnosti. Poznání sebe sama pomůže Vašemu zaměstnavateli poznat Vaše pravé já a Vaše schopnosti.

Stejně cenná je také analýza Vašich vlastních zkušenosti a úspěchů v profesním i osobním životě. Nebojte se zeptat přátel, příbuzných a spolupracovníků co si myslí o Vašich slabých a silných stránkách. Jejich upřímná rada a konstruktivní kritika jsou při zvažování Vašich možností velmi cenné.

 

Kdo jsem?

 

Mnozí z nás vcházejí na cestu kariéry prvními váhavými krůčky bez předchozího zmapování vlastních silných stránek nebo jasné představy kudy se dostat ke svému profesnímu cíli. Budete-li vědět, kam se chcete dostat, a znát své silné stránky, dostanete se na mapu úspěchu. 

Uvědomění si a posílení silných stránek a zlepšování slabých stránek z Vás činí lepší „produkt” k prodeji budoucím zaměstnavatelům. Nejste-li si sami vědomi svých schopností, jak přesvědčíte zaměstnavatele, aby Vás najal? Vydejme se na cestu sebepoznání prostřednictvím několika cvičení. Začněme SWOT analýzou.

 

CVIČENÍ 1

 

Základem SWOT je tabulka pro vepsání silných stránek (Strengths), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým čelíte. To Vám umožní vyzdvihnout Vaše silné stránky, vypořádat se s nedostatky a využít všech vhodných příležitostí.

Podívejme se, co lze zjistit vyplněním níže uvedené tabulky. Uvádíme zde vzorové otázky k zamyšlení. Vaše SWOT analýza je však jedinečná a Vy sami se musíte zamyslet nad svými silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami.

 

Silné stránky (Strengths)

Slabé stránky (Weaknesses)

 • Co můžete budoucímu zaměstnavateli říci o svých dovednostech, certifikacích, vzdělání a konexích v oboru?
 • V čem vynikáte a jste lepší než Vaši kolegové?
 • Umíte navazovat kontakty? Znáte se s vlivnými lidmi?
 • Jaké máte vlastnosti? Jste vůdčí typ nebo týmový hráč?
 • Co lidé považují za Vaši silnou stránku?
 • Na který z Vašich osobních a profesních úspěchů jste nejvíce pyšný?
 • Vyjmenujte úkoly, kterým se vyhýbáte, protože se obáváte, že je dobře nezvládnete.
 • Co lidé považují za Vaši nejslabší stránku?
 • Dosáhl jste vzdělání a máte dovednosti, které Vám zajistí zaměstnání, o něž usilujete? Pokud ne, kde je Vaše největší slabina?
 • Vyjmenujte své zlozvyky. Jste dochvilný? Dokážete se i ve stresu ovládat? Brání Vám přílišné zaměření na detaily dokončit práci včas? Buďte zcela upřímní!
 • Mají lidé v oboru lepší osobní vlastnosti, které jim umožňují uspět v dané profesi? Například řízení projektů? Veřejné vystupování?
 • Které osobní nedostatky omezují Váš úspěch?

Příležitosti (Opportunities)

Hrozby (Threats )

 • Hledáte zaměstnání v rozvíjející se oblasti? Jak můžete využít současného tržního růstu?
 • Jste součástí aktivní profesní sítě, která Vás informuje o pracovních příležitostech?
 • Jaké trendy sledujete na místím trhu? Přicházejí nové společnosti nebo se stávající rozrůstají?
 • Existuje ve Vašem oboru díra na trhu? Je například tradiční marketing vytlačován potřebou sociálního marketingu?
 • Může některá z Vašich slabých stránek být hrozbou? Například nedůvěra ve vlastní prezentační dovednosti znemožňující zaměstnání v prodeji?
 • Jakým překážkám nyní čelíte v práci či při hledání zaměstnání?
 • Mění se Váš obor nebo požadavky na zaměstnance v oboru?
 • Představují změny v technologiích riziko ztráty zaměstnání, protože Váš obor bude zastaralý?

PŘÍKLAD OSOBNÍ SWOT ANALÝZY

 

Podívejte se na SWOT analýzu Petra, čerstvého absolventa IT z české univerzity.

Silné stránky (Strengths)

Slabé stránky (Weaknesses)

 • Absolvoval jsem s nadprůměrnými výsledky,
 • Měl jsem několik dočasných zaměstnání,
 • Měl jsem úspěšnou praxi v malé společnosti zavádějící program pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) na centrálu a regionální pobočky,
 • V případě potřeby jsem ochoten se přestěhovat,
 • Jsem schopný dokončit konkrétní úkoly bez dohledu,
 • Jsem časově velmi flexibilní.
 • Jsem příliš technicky zaměřený, ne každý sdílí mé nadšení pro technologii,
 • Nemám trpělivost s lidmi, kteří nerozumí technologii,
 • Nevyhovuje mi pevná pracovní doba,
 • Dávám přednost 100% osobní zodpovědnosti za určitý úkol před zodpovědností za výsledek skupinového projektu,
 • Špatně zvládám vzájemně si konkurující požadavky, rád se soustředím na jeden úkol tak, abych práci odvedl pořádně,
 • Nejsem marketingově kreativní.

Příležitosti (Opportunities)

Hrozby (Threats )

 • IT je v současnosti vzkvétající oblastí.
 • Existují dostupnější IT a softwarová řešení pro menší, rozvíjející se společnosti
 • Většinu mých vrstevníků láká prestiž a jistota zaměstnání u velké nadnárodní společnosti. Zaměstnání u malé společnosti znamená nepatrně menší konkurenci.
 • Moje dovednosti v použití flash aplikací pro mobilní telefony mohou být zastaralé, protože tato platforma už není podporovaná.
 • Univerzity chrlí velké množství absolventů IT; ekonomický pokles může způsobit zvýšení nezaměstnanosti.
 • Technologie se stále mění a je těžké udržet s ní krok.

 

Vzorový závěr

Po dokončení SWOT analýzy si Petr uvědomil několik nepříjemných skutečností. Existují desítky velkých nadnárodních společností najímajících absolventy IT, ale on se v podnikovém prostředí a mezi lidmi s omezenějšími znalostmi necítí dobře. Také nechce být zodpovědný za neúspěch skupiny, zejména tehdy, když svůj úkol splnil dobře. Raději úkol dokončí k určitému datu a v případě potřeby bude pracovat v noci a o víkendech. Nechce do práce docházet denně od 9:00 jen proto, aby se účastnil další zbytečné projektové schůzky.

Rozhodl se zaměřit svou snahu na platformy CRM pro malé a střední společnosti. Spíše než na vedení celého IT oddělení nebo práci v týmu se zaměří na jediný úkol. Na rozdíl od mnoha atraktivních web designových a jiných marketingových služeb je CRM odolnější vůči hospodářskému poklesu. Požádal a obdržel reference od agentury zprostředkovávající dočasné zaměstnání, kde vykonával praxi. Zkontaktoval společnost prodávající CRM software a zapsal se do kurzu pokročilého využití této platformy. Součástí kurzu byla také komunikace s netechnickým personálem. Cílem bylo získat informace od zákazníků a následně přizpůsobit produkt požadavkům koncových uživatelů. Své nově nabyté komunikační dovednosti využije při vysvětlování technických záležitostí u všech aplikací, ne pouze u tohoto konkrétního programu.

Petr poté hledal společnosti požadující zavedení a stálou údržbu CRM systému na různých místech, protože cestování pro něj nepředstavovalo problém. Našel celkem 33 takových společností a každé z nich přizpůsobil svůj motivační dopis a životopis. Nalezl vhodné kontaktní osoby, kterým zaslal své žádosti. Šest společností jej pozvalo na pohovor a dvě mu nabídly práci. Přijal zaměstnání s nepatrně nižším platem, které lépe vyhovovalo jeho osobním a profesním cílům. Jeho snem je stát se díky CRM známým. Mohl by pracovat jako nezávislý dodavatel, cestovat po světě a zavádět CRM programy do velkých společností za jím určených podmínek.

Vřele Vám doporučujeme udělat si osobní SWOT analýzu. Upřímná reflexe profesních schopností je neocenitelnou zkušeností, stejně jako zdrojem cenných informaci, které Vám poskytnou základ pro konkrétní aktivity v cestě za osobním rozvojem. Znalost Vašich silných a slabých stránek Vám usnadní rozhodování, v jaké profesi a na jaké pozici máte největší šanci uspět. SWOT analýza Vám také pomůže uvědomit si své kvality a jejich význam v motivačním dopise a životopise.

Pokud Vám nedostatek pracovních zkušeností brání v posouzení Vašich silných a slabých stránek, zvažte dočasné zaměstnání, abyste získali cennou pracovní zkušenost.

 

CVIČENÍ 2:

Rovnováha pracovních a osobních cílů je důležitá pro spokojenost v zaměstnání a cestě za kariérou. Pravdivě odpovězte na následující otázky a zjistěte, zda jsou Vaše osobní a profesní cíle kompatibilní:

 

 1. Čeho chci dosáhnout v životě, tedy ne přímo ve vztahu k zaměstnání?
 2. Co mě motivuje k práci a dosažení osobních a profesních cílů?
 3. Jaké jsou osobní a profesní cíle, kterých chci dosáhnout v následujících šesti měsících, roce, pěti letech?
 4. Jak jich hodlám dosáhnout?
 5. Vytvořil jsem si konkrétní plán k dosažení těchto cílů?
 6. Které z mých jedinečných osobnostních rysů jsou přínosné pro mou kariéru a jak je mohu rozvinout? Jaké jsou mé hlavní přednosti? Co dělám rád, dobře a s nadšením?
 7. Co považuji za svůj největší profesní úspěch? Které dovednosti jsem využil pro dosažení tohoto úspěchu?

 

CVIČENÍ 3

 Vytvořte si svůj osobní přehled cílů.

Nejúspěšnější společnosti vytvářejí a úzkostlivě dodržují své cíle a svůj směr, které zákazníkům i zaměstnancům jasně stanovuje hodnoty, cíle i úsilí společnosti. Cíle vedou společnost a poskytují základ pro veškeré aktivity a strategická rozhodnutí.

Nyní, kdy už jste s pomocí předchozích cvičení lépe poznali sami sebe, nastává čas vytvořit si osobní přehled cílů, tak abyste postupovali dle dlouhodobého plánu. Hledáte-li novou výzvu, bude pro Vás snadnější zjistit, zda jdete správným směrem, či zda jste sešli z cesty. Nezapomeňte na osobně-pracovní rovnováhu, které chcete dosáhnout (cvičení 2).

Zde uvádíme, co Petr, budoucí IT poradce, s nímž jsme se již seznámili, považuje za své kariérní cíle:

 

KARIÉRNÍ CÍLE NÁSLEDUJÍCÍCH 5 LET

Stát se nezávislým konzultantem v IT oblasti, zaměřující se na CRM systémy, databáze a podobná řešení.

 

Splněno:

 • Vysokoškolský absolvent s nadprůměrnými výsledky.
 • Zkušenost s dočasným zaměstnáním během studia pro získání zkušeností a financování vzdělání.
 • Praxe a zkušenost s SQL a CRM softwarem.
 • Zaměstnání ve vybrané oblasti.

 

Během těchto pěti let plánuji dosáhnout následujícího:

 • Být zaměstnaný v rozvíjející se společnosti nebo společnostech, které vyvíjejí CRM a podobná řešení.
 • Neustále se zdokonalovat v SQL a dalších databázových programech.
 • Pracovat s lidmi, kteří tyto programy skutečně používají a zjistit, co je pro jednotlivá oddělení společnosti klíčové, včetně účetnictví, prodeje, výroby a logistiky.
 • Pracovat jako dobrovolník na táboře pro znevýhodněné děti a naučit se trpělivosti a komunikačním dovednostem. Pracovat s lidmi, pocházejícími z různého prostředí.
 • Využít evropských dotací zaměřených na školení zájemců o založení nových společností a naučit se dalším dovednostem, včetně prodeje vlastních služeb.
 • V případě, že požadavky současného zaměstnavatele nebudou v následujících dvou letech dostatečnou výzvou, najdu si vhodné zaměstnání u jiné společnosti, která mi umožní profesní rozvoj, nebo využiji práce v oblasti outsourcingu.

 

Za pět let:

Budu pracovat jako nezávislý IT poradce.

Vytvořte si svůj vlastní přehled cílů. Nezapomeňte, že tento plán můžete využít ve svém životopise v části věnované kariérním cílům.

 

PĚTILETÝ PŘEHLED CÍLŮ

 

Splněno: 

 

V následujících pěti letech chci dosáhnout:

 

Za pět let:

 

 

Co chci?

 

Nejkratší cestou k dosažení osobního a pracovního uspokojení je uvědomění si, čeho přesně chcete dosáhnout. Pokud nebudete vědět, co hledáte, nebudete moci posoudit, zda můžete získat zaměstnání, o které stojíte. Panuje všeobecné přesvědčení, že na současném, konkurenčním trhu práce by měl uchazeč o zaměstnání přijmout jakoukoli dobrou nabídku bez ohledu na to, že mu nedovolí dosáhnout dlouhodobých cílů a nedopřejí mu možnost plně využít svých schopností. Tato strategie má svá opodstatnění, protože každé zaměstnání znamená zkušenost, ať už je, či není ideální. Měli byste si však být vědomi následků, které sebou náhodná řada různých zaměstnání přináší pro Vás i Vaše zaměstnavatele. Budete frustrovaní a pravděpodobně si brzy najdete jiné zaměstnání. Váš bývalý zaměstnavatel pak vynaloží další prostředky na přijetí a proškolení Vaší náhrady. Zhodnoťte cvičení, která jste již vypracovali a najděte si zaměstnání, které nejvíce odpovídá výsledkům. Přijetí zaměstnání, po kterém netoužíte, není fér vůči Vám ani Vašemu zaměstnavateli.

Najít zaměstnání je prostým cílem pro mnoho lidí. Jsou šťastní, že vůbec pracují. I přesto však máte šanci najít si zaměstnání, v němž budete přínosem, a Váš zaměstnavatel bude vděčný, že Vás mohl najmout. Období hledání zaměstnání Vám dává možnost volby. Můžete najít odvětví, prostředí a společnost, kde budete pracovat rádi.

Nyní, když znáte své silné stránky a karierní cíle, potřebujete vědět, co je pro Vás osobně nejdůležitější. Jaké další faktory kromě mzdy hrají roli? Ztotožňujete se plně s programovým prohlášením společnosti? Je jistota zaměstnání v prosperující společnosti s dlouhou tradicí důležitější než pomoc malé společnosti k úspěchu? Jste ochotní vydělávat méně peněz výměnou za práci pro společnost uznávající rodinné hodnoty a poskytující zaměstnanecké výhody? Žízníte po neustálém rozvoji a nových výzvách anebo jste spokojení tam, kde jste? Pomáhá Vám zaměstnání dosáhnout priorit a cílů pro následujících pět let? Využijete svých nejsilnějších stránek a budete dělat práci, která Vás baví, a v níž jste dobří?

Určení priorit a jejich porovnání s pracovní nabídkou je základem pro výběr zaměstnání, které Vás bude uspokojovat a dovolí Vám dosáhnout stanovených cílů.

 

Nyní znáte Vaše silné stránky, máte konkrétní cíle a víte, v jaké práci vyniknete. Ukažme si, jak posoudit potenciální zaměstnavatele.

nahoru

Studuj, vydělávej a užívej si studentský život. Máš svobodu volby! Vyber si, kdy chceš pracovat. Přijmi výzvy a získej zkušenosti. Spolupracuj a profesionály a uč se činnosti, uveď teorii do praxe. Vydej se za svou kariérou už dnes. více

We use cookies on our website. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Learn more. ×